Wspieranie terapii

powrót

Najnowsze badania wykazały, że komórki macierzyste prawdopodobnie wspomagają terapię zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej już od kilkudziesięciu lat są standardową terapią w leczeniu ponad 80 ciężkich chorób. 

W lutym 2017 opublikowano badanie z podania komórek macierzystych liczbie 20 dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem. Miało to miejsce w USA w Duke University Medical Center. Na podstawie tego badania można stwierdzić, że podanie komórek macierzystych w przypadku ASD (autism spectrum disorder) jest bezpieczne i dobrze tolerowane. Zaobserwowano poprawę w umiejętnościach komunikacji  z rodzicami, poprawę zachowania oraz uzyskano lepszą ogólną ocenę przez klinicystów nasilenia objawów ASD. Wyniki te dają nadzieje i podstawę do dalszych badań nad podaniem krwi pępowinowej w celu łagodzenia objawów autyzmu (Geraldine Dawson, Jessica M. Sun, Katherine S. Davlantis, Michael Murias,, Lauren Franz, Jesse Troy, Ryan Simmons, Maura Sabatos-DeVito, Rebecca Durham, & Joanne Kurtzberg (2017). Autologous Cord Blood Infusions Are Safe and Feasible in Young Children with Autism Spectrum Disorder: Results of a Single-Center Phase I Open-Label Trial. Stem Cells Translational Medicine)1

W Polsce największe doświadczenie w podawaniu komórek macierzystych ma Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Lublinie. Co więcej pierwsze autologiczne podanie komórek macierzystych krwi pępowinowej przygotowanych przez Centralne Laboratorium Polskiego Banku Komórek Macierzystych również miało miejsce w lubelskim ośrodku. W Lublinie własne komórki macierzyste w przypadku wspierania terapii ASD, są podawane poprzez iniekcję dożylną. Samo podanie komórek macierzystych, to prosta procedura medyczna jak przy pobieraniu krwi. Do tej pory nie zaobserwowano  żadnych działań niepożądanych tej metody. Do podania komórek macierzystych kwalifikuje specjalista neurolog dziecięcy pracujący w ośrodku terapeutycznym. Podania komórek macierzystych określa Ustawa transplantacyjna z 2005 roku.

1 Wspomniana publikacja do pobrania TUTAJ

Poniższe informacje dotyczą wsparcia dzieci i młodzieży z autyzmem.  

The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) jest brytyjską agencją, która zapewnia wytyczne i porady dla poprawy opieki zdrowotnej i społecznej.

 

Leczenie objawów osiowych ASD:

 

Plan opieki nad dziećmi i ich opiekunami, powinien zawierać niezbędne kroki, takie jak:

 

Ocena czynników mogących zwiększyć ryzyko zmian w zachowaniu: 

 

Interwencja farmakologiczna:

 

Przygotowano na podstawie:

Autism: The Management and Support of Children and Young People on the Autism Spectrum (2013). Leicester and London: The British Psychological Society and The Royal College of Psychiatrists.

Zobacz, co na temat podawania komórek macierzystych w ASD mówi specjalista – neurolog,  dr hab. n med. Magdalena Chrościńska-Krawczyk