Objawy i symptopmy

powrót

Największe trudności u dzieci i dorosłych z autyzmem, ujawniają się w relacjach społecznych, w komunikacji z innymi ludźmi a zachowania osób z autyzmem określane są jako sztywne i stereotypowe.

Objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu zazwyczaj stają się wyraźnie widoczne we wczesnym dzieciństwie, w wieku od 24 miesięcy do 6 lat. Zwykle objawy obejmują wyraźne opóźnienie w rozwoju mowy i rozwoju poznawczym. Często pojawiają się zachowania powtarzalne, czy wręcz  obsesyjne, jak wykonywanie czynności zawsze tylko w określony. Objawy autystyczne mogą się wahać od łagodnych do ciężkich. Do objawów ze spektrum autyzmu zalicza się również Zespół Aspergera, który można określić mianem "autyzmu wysoko funkcjonującego". Ważne jest, aby rodzice czy opiekunowie wiedzieli, jaki jest prawidłowy rozwój dziecka krok po kroku i potrafili rozpoznać niepokojące objawy jak najwcześniej.

Zobacz, jakie są symptomy autyzmu